Siła nabywcza pieniądza polskiego na przestrzeni dziejów

Aby rozbudzić waszą wyobrażnię, zamieszczam w tym dziale ceny towarów, usług oraz zarobki w Polsce na przestrzeni dziejów. Czytając ten arykuł poznacie realną wartość waszych monet w czasach, kiedy były one powszechnym środkiem płatniczym. Uświadomicie sobie, jaką wartość stanowiły dla ludzi, którzy się nimi posługiwali. Dowiecie się, czy były drobniakami o znikomej wartości, czy też stanowiły gruby nominał, za który można było nabyć bardzo wiele dóbr.
Dawne jednostki miar i wag zostały oznaczone * i objaśnione na końcu artykułu.
Aby mieć lepszy pogląd o jednostkach monetarnych z danego okresu zapraszam do przeczytania tego artykułu: KLIK

Siła nabywcza pieniądza w okresie X-XIIIw.

Lata Towary, usługi Region Cena w denarach
XIw. niewolnik - 240
XIw. miecz z pochwą skórzaną - 150
XIw. krowa - 90
XI-XIIw. podwoda konna (do 200 km) - ok. 9
1200 korzec pszenicy na wiosnę* Trzebnica ok. 13
1200 korzec pszenicy na jesieni* Trzebnica 1
1200 korzec żyta* Wrocław ok. 10
1 poł. XIIIw. koń wierzchowy - 1000-1500
1 poł. XIIIw. wół do zaprzęgu - 400-600
1 poł. XIIIw. kożuch - ok. 300
1 poł. XIIIw. młyn wodny - ok. 25000
1253 korzec żyta* Wrocław 19
1253 wół Wrocław 500-700
1253 krowa Wrocław 250-600
1253 koń Legnica 1400-2000
1255 płaszcz Świdnica 500-700
1260-1288 kogut Śląsk 1-2
1260-1288 łan ziemi okolice Poznania 11000
1291-1300 bochen chleba Śląsk 2-3
1291-1300 koń Sławno, Pomorze 4200

Siła nabywcza pieniądza w okresie groszowym (XIV - XV w.)

Lata Towary, usługi Region Cena w groszach
1300-1308 korzec żyta na wiosnę* szczecińskie ok. 9-12
1300-1308 kurczak szczecińskie 1
1300-1308 koń szczecińskie 240-1800
1300-1308 para butów Krzeszów 12
1300-1308 roczna płaca pasterza Śląsk 12
1315-1318 korzec żyta w lecie* Olsztyn ok. 3
1318 korzec żyta wna wiosnę* Racibórz 16
1389 wół okolice krakowa 28
1389 kura okolice krakowa 2
1389 jaja 100szt. okolice krakowa 2 1/2
1389 prosię okolice krakowa 1 1/4
1389 ser okolice krakowa 1/4

Siła nabywcza pieniądza za panowania Zygmunta I Starego (1505 - 1548 r.)

Towary, usługi Region Cena
mistrz murarski - dniówka Kraków 1 trojak 9 denarów
pisarz miejscki - rocznie Kraków 28-40 dukatów
robotnik niewykwalifikowany - dniówka Gdańsk 1 gr 6 den - 3 gr 6 den
para butów rycerskich Warmia 20 gr
para trzewików Kraków 4 - 12 gr
koszula męska lniana Kraków 5 - 8 gr
korzec pszenicy* Kraków 8 - 16 gr
beczka soli* Kraków 48 gr
jałówka rzeźna Kraków 50 - 75 gr
koń mały pociągowy Kraków 3 - 6 dukatów

Siła nabywcza pieniądza za panowania Zygmunta II Augusta (1548 - 1572 r.)

Towary, usługi, zarobki Region Cena
zbroja z halabardami dla dwóch pachołków Kraków 1553 r. 30 zł
klawikord i lutnia Kraków 1553 r. 15 zł
koszt budowy dwumasztowego galeonu wojennego Elbląg 1572 r. 7006 zł
cieśla okrętowy dziennie Elbląg 1572 r. 9 - 15 gr
robotnik niewykwalifikowany dziennie Elbląg 1572 r. 2 - 6 gr

Siła nabywcza pieniądza za panowania Stefana Batorego (1576 - 1586 r.)

Towary, usługi, zarobki Cena
dniówka robotnika 3 grosze
dniówka murarza 5 grosze
para butów 18 - 20 groszy
korzec pszenicy* 12 - 16 groszy
korzec żyta* 7 - 8 groszy
wół rzeźny 6 - 7 złotych
koń rycerski 20 - 22 złote
list pocztą królewską 4 grosze / łut wagi*

Siła nabywcza pieniądza za panowania Zygmunta III Wazy (1587 - 1632 r.)

Towary, usługi Ceny, usługi około roku 1600 Ceny, usługi w roku 1630
wół 10 - 14 zł 30 - 35 zł
cielę 3 - 4 zł 8 - 10 zł
beczka śledzi* 6 - 7 zł 20 - 26 zł
korzec żyta* 35 gr 95 - 100 gr
łokieć płótna* 2 gr 5 gr
buty 2 zł 5 zł
murarz dziennie 10 gr 20 gr
cieśla dziennie 8 gr 14 gr
robotnik niewykwalifikowany dziennie 3 gr 8 - 9 gr

Siła nabywcza pieniądza za panowania Augusta II Mocnego z lat 1699 - 1700.

Towary, usługi, zarobki Region Cena
korzec żyta* Kraków ok. 100 gr
mendel jaj* Kraków, Toruń 5 - 10 gr
funt sera* Kraków, Toruń 8 - 12 gr
koszula męska Kraków 25 - 45 gr
łokiec sukna* Kraków ok. 75 gr
para zwykłych butów Kraków 45 - 65 gr
para luksusowych trzewików Gdańsk 100 - 150 gr

Siła nabywcza pieniądza za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764 - 1795 r.) z lat 1665 - 1779.

Towary, usługi, zarobki Cena
inspektor menniczy miesięcznie 333 zł
generał - major rocznie 20000 zł
pułkownik - porucznik rocznie 4500 zł
szeregowiec rocznie 144 zł
woźny tygodniowo 2 zł
czeladnik murarski dziennie 20 -25 gr miedz.
robotnik niewykwalifikowany dziennie 12 - 17 gr miedz.
korzec pszenicy* 11 - 18 zł
kopa jaj* 2 zł
funt cukru* 3 zł
koszula płócienna 2 - 3 zł
para butów 3 - 6 zł
funt szynki* 12 gr

Siła nabywcza pieniądza w okresie Księstwa Warszawskiego z lat 1810 - 1814.

Towary, usługi, zarobki Cena
robotnik niewykwalifikowany dziennie 36 - 48 gr
czeladnik ciesielski i murarski dziennie 45 - 65 gr
pisarz miejski rocznie 400 zł
funt chleba* ok. 7 gr
funt masła* 90 - 99 gr
wieprz ok. 65 zł
łokieć płótna białego* ok. 10 gr
trzewiki męskie 8 - 11 zł

Siła nabywcza pieniądza w okresie powstania listopadowego 1831 r.

Towary, usługi, zarobki Cena
murarz dziennie 100 - 130 gr
stolarz dziennie 150 - 160 gr
robotnik niewykwalifikowany dziennie 45 - 55 gr
funt chleba razowego* 4 gr
funt masła* 25 gr
funt cukru* 40 gr
kwarta maki przennej* 14 gr
kwarta kaszy gryczanej* 11 gr

Siła nabywcza pieniądza pod zaborem rosyjskim w latach 1815 - 1864.

Towary, usługi, zarobki Lata Cena
dentysta rocznie 1862 150 rubli
weterynarz rocznie 1862 360 rubli
prezydent m. Warszawy rocznie 1862 3750 rubli
funt masła* 1818 35 groszy
funt cukru* 1818 ok. 30 gr
funt soli* 1818 ok. 9 gr
funt chleba razowego* 1847 ok. 4 gr
korzec pszenicy* 1850 4 ruble srebrem
para butów 1850 1 rubel 50 kopiejek
surdut 1850 3 ruble srebrem

Dawne jednostki miar i wag:

korzec - ok. 31 kg
funt - ok. 0,4 kg
beczka - ok. 160 l
łokieć - ok. 60 cm
kwarta - ok. 1 l
kopa - 60 szt.
mendel - 15 szt.

Uwaga! Niektóre podane wyżej wartości są orientacyjne, ponieważ kształtowały się różnie w różnych okresach historycznych. Porównywalne zatem są wartości o możliwie najmniejszej rozbieżności czasowej.

Literatura:

Zarys historii pieniądza polskiego: Janusz Kurpiewski; Warszawa 1988.
Pieniądz na ziemiach polskich: J.A. Szwagrzyk; Wrocław 1990.